Podmínky inzerce

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi objednatelem inzerce a provozovatelem erotického inzertního portálu www.sexhaus.cz

Všechna ustanovení těchto obchodních podmínek jsou závazné pro zadávanou inzerci na portálu www.sexhaus.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Provozovatel
Provozovatel internetového portálu www.sexhaus.cz je oprávněným provozovatelem a správcem / dál jen Správce. / Tohoto webu. Správce poskytuje služby, které umožnují uživatelům vkládat textovou a obrázkovou inzerci na stránkách tohoto portálu, a žádným způsobem neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů, je jen poskytovatelem inzertního prostoru, neposkytuje žádné escorty ani jiné služby erotického zaměření. Nenese odpovědnost za pravdivost údajů ve vkládané inzerci, ani její aktuální dostupnost. Odpovědnost v plném rozsahu nese zadavatel inzerátu.

1.2. Objednatel
Objednatelem inzerce může být fyzická nebo právnická osoba, která dosáhla věku 18 let, masážní salón, nebo zprostředkovatelská reklamní či mediální agentura, případně sexshop. Podmínkou pro vkládání inzerce je bezvýhradný souhlas se Všeobecnými ustanoveními.

Objednatel inzerce souhlasí s tím, aby správce webu spravoval jeho osobní údaje. Při registraci je objednatel povinen uvést platnou emailovou adresu, která slouží pouze pro potřeby správce tohoto webu. Uživatel, který při registraci uvedl cizí emailovou adresu bere na sebe plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, i za škody způsobené správci.

Správce neodpovídá za zneužití jakékoliv emailové adresy, tel.čísla, ani fotografií třetí osobou v rámci registrace na tomto portálu. Uživatel služeb tohoto webu s tímto bezvýhradně souhlasí.

2. Inzerce

2.1. Objednávka inzerce
Inzerci je možné po vyplnění formulářů zadat v sekci “Přidat inzerát”

2.2. Obsah inzerce
Správce portálu nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerce, za jakékoliv škody a újmy / i třetích osob /, ani za za případné občansko- a trestně právní spory, které mohou vzniknout mezi inzerující a uživatelem, fyzickou nebo právnickou osobou, nebo organizací využívající inzertní služby tohoto portálu, plnou odpovědnost přebírá objednatel inzerce, také za její obsahovou stránku, a zbavuje provozovatele z nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami, a to hlavně ve spojení ze stanovami zákonů upravujících a definujících autorské právo, nekalou soutěž a podobně.

Je zakázáno vkládat inzerci, fotografie, a osobní údaje cizí osoby, která s vkládanou inzercí nemá nic společného. V případě porušení to může mít trestněprávní dohru za kterou je odpovědný vkladatel takové falešné inzerce. Správce nenese žádnou odpovědnost za zneužití služeb tohoto webu.

2.3. Zákony České Republiky
Objednatel inzerce se zavazuje dodržovat platné zákony České Republiky.

2.4. Práva provozovatele
Provozovatel má právo inzerci odmítnout/smazat např. z těchto důvodů:

– pokud je inzerce v rozporu se zákony ČR, nebo obsahuje vulgarismy
– pokud inzerci není možné technicky zrealizovat
– pokud se jedná o inzerci konkurenta poskytujícího podobné inzertní služby
nebo z jiných důvodů, o kterých může rozhodnout provozovatel a o kterých bude inzerent informován

2.5. Úpravy objednavatele v inzerci
Zadavatel inzerce může svou nabídku upravovat na základě vytvořeného unikátního loginu a hesla které inzerent obdrží po registraci. Úpravy jsou přístupné po přihlášení v sekci “Můj profil”.

Inzerent si sám odpovídá za případné zneužití svého loginu a hesla, je povinen si tyto údaje pečlivě uschovat. Rovněž může svou přidanou nabídku kdykoliv smazat v menu “Moje inzeráty”, pokud se tak rozhodne ještě před skončením vypršení termínu zobrazení inzerce, uhrazený poplatek za zvýhodnění inzerátu mu vrácen nebude.

3. Platební a fakturační podmínky

3.1. Ceník inzerce
Veškerá základní inzerce na erotickém inzertním portálu www.sexhaus.cz je vyjma příplatkových služeb zdarma.

Jedinou zpoplatněnou kategorií je “Sex po telefonu”, kterou provozovatel vyhodnotil jako komerční.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Vložením inzerce na erotický inzertní portál www.sexhaus.cz inzerent potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami

4.2.Obě dvě smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí osobě.

4.3 Objednatel dává souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v informačním systému provozovatele portálu a také za účelem zasílání informací, případně reklamy.

Všeobecné podmínky jsou platné jejich zveřejněním na stránkách inzertního erotického portálu www.sexhaus.cz.